Norsk hotellhistorie

Rainbow Hotels, nå kjent som Thon Hotels, ble grunnlagt av den norske filantropen og eiendomsinvestoren Olav Thon i 1989. Kjeden startet med 10 hoteller og hadde som mål å tilby rimelige overnattingsmuligheter på sentrale steder i Norge.

Dette forretningskonseptet fokuserte på tilgjengelighet og rimelige priser, spesielt rettet mot reisende som søkte bekvemmelighet i urbane områder.

Utviklingen og endringen av Rainbow Hotels

Gjennom sin historie har Rainbow Hotels vist en betydelig ekspansjon både nasjonalt og internasjonalt, med et klart fokus på vekst og kvalitet i tjenestene. En av de mest betydningsfulle milepælene var utvidelsen til Brussel i 1995. Dette var en strategisk bevegelse som markerte kjedens første skritt utenfor Norge. Denne internasjonale ekspansjonen ble fulgt opp med flere viktige oppkjøp og partnerskap. Dette ytterligere utvidet og diversifiserte porteføljen deres, styrket deres tilstedeværelse i hotellmarkedet og beriket tilbudet til kundene.

I 2005 gjennomgikk Rainbow Hotels en omfattende endring da kjeden ble omdøpt til Thon Hotels. Dette navneskiftet var mer enn en rebranding; det reflekterte en omfattende fornyelse av merkevaren og en tilpasning til moderne standarder innen hotellnæringen. Endringen var strategisk viktig for å styrke kjedens posisjon i en stadig mer konkurransepreget industri og for å sikre en konsistent og gjenkjennelig merkevareopplevelse for gjestene. Det er ikke helt hoteller med nye casinoer vi snakker om – men kanskje en gang i fremtiden!

Denne fornyelsen av merkevaren var også et ledd i en bredere strategi for å oppdatere og modernisere hotellenes infrastruktur og tjenester, med mål om å tilby en enda bedre gjesteopplevelse. I tråd med Olav Thons visjon om å tilby sentralt beliggende og prisgunstige hoteller, har Thon Hotels klart å bevare kjerneverdiene samtidig som de tilbyr friske og moderne hotellfasiliteter. Denne balansen mellom tradisjon og innovasjon har hjulpet Thon Hotels å vokse og utvikle seg til å bli en av de ledende hotellkjedene i regionen.

Thon Hotels’ bærekraftige engasjement

Thon Hotels, en ledende hotellkjede i Norge, har utvidet sin virksomhet til over 90 hoteller i Norge, Sverige, Danmark, Brussel og Rotterdam. Kjeden er anerkjent for sin høykvalitetsservice og strategisk plassering av eiendommer, men det som virkelig skiller Thon Hotels ut er deres sterke engasjement for miljømessig bærekraft.

Thon Hotels har implementert en rekke grønne initiativer som understreker deres forpliktelse til bærekraftig drift. Dette inkluderer alt fra energieffektivitet og avfallsreduksjon til bruk av miljøvennlige produkter og organisering av blodgivningsdager i samarbeid med Røde Kors. Hotellkjeden streber etter å redusere sitt økologiske fotavtrykk ved å implementere tiltak som drastisk reduserer energiforbruket og fremmer bruk av fornybar energi.

I Brussel, hvor Thon Hotels opererer flere eiendommer, har hotellene oppnådd Green Key-sertifisering, noe som bekrefter deres høye miljøstandarder. De har også etablert en miljøpolitikk som sikter mot å gjøre deres drift så miljøvennlig som mulig. Dette inkluderer installasjon av vannbesparende filtre og tiltak for å minske energibruk.

Thon Hotels’ engasjement for bærekraft strekker seg også til sosialt ansvar, hvor de tar aktiv del i samfunnet gjennom ulike initiativer og programmer som støtter både lokale og globale miljømål.

Du gikk glipp av disse!